GDPR

 

ROZSAH A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli. Jde především o jméno, příjmení, e‐mail, telefonní číslo, adresu bydliště nebo adresu provozovny, název organizace nebo firmy. Budeme využívat Vaše osobní údaje ke zpracování objednávky a za účelem přímého marketingu a zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a analýzy a k personalizování nabídky produktů a služeb, k jejichž odběru jste se přihlásili. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jako „GDPR“).
Osobní údaje nejsou shromažďovány pouhou interakcí s našimi stránkami, ale jsou generovány i technickými procesy, jako jsou kontaktní formuláře, komentáře, hodnocení, soubory cookies nebo analytika.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby Moyen IČ: 71829521, se sídlem Francouzská třída 1909, 32600, Plzeň, dále označována jako „Moyen“, „našimi“, „námi“, „správce“ apod., zpracovávala Vaše osobní údaje dle uvedených podmínek.

DOBA, PO NÍŽ BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY

Vaše osobní údaje uchováváme po takovou dobu, která je minimálně zapotřebí k naplnění účelu prodeje a vyřízení objednávky. Obecně budeme Vaše údaje uchovávat stejnou dobu, po jakou budete mít zřízený svůj účet u moyen.cz nebo na základě povolených preferencí u cookies, které jste povolili po dobu užívání stránek. U osobních údajů týkajících se nákupů produktů tyto údaje uchováváme déle, abychom vyhověli zákonným povinnostem (jde například o daňové předpisy, předpisy týkající se prodeje a záruky).

OSOBY S PŘÍSTUPEM K VAŠÍM OSOBNÍM ÚDAJŮM

K Vašim osobním údajům budeme mít přístup my, naši zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Těmito osobami jsou zejména právní a marketingoví poradci, účetní a daňoví poradci nebo služby uvedené výše v seznamu třetích stran. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správce, tj. moyen.cz můžete kontaktovat na emailu: designer@moyen.cz. Jsme oprávněni požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce může být veškerá komunikace mezi Vámi a moyen.cz monitorována.